CLASSES PARTICULARS A DOMICILI D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Informació important: Nova eina per a realitzar les classes per videoconferència ja disponible.

Disponibilitat de classes en línia per videoconferència, per a qualsevol matèria.

Horari Lliure 100%

Bons de descompte

Canvi de Professor

Qualificació

Tarifes econòmiques

Seguiment

Classes particulars de reforç

Si un alumne troba dificultats per comprendre una matèria, la solució són les classes particulars individuals, la regularitat assegura unes millors notes de forma habitual. Amb un ritme de 2h a 3h de classes particulars per setmana, els seus fills aprendran a treballar de manera més regular i en més del 90% dels casos aconseguiran millorar les seves notes.

Durant les classes, el professor particular:
 • Ajudarà a l'alumne en el seu procés d'aprenentatge de la matèria
 • Insistirà en els conceptes que impedeixen a l'alumne avançar al ritme de la classe
 • Millorarà la motivació de l'alumne que dubta de les seves capacitats
Tots els nostres professors són:
 • Titulats.
 • Generalistes o especialistes amb qualitats pedagògiques.
 • Experimentats per entendre les necessitats de l'alumne.
Tutoria, Ajuda amb els deures

El seguiment dels deures és un element imprescindible per a l'èxit de l'alumne en la seva fase d'adaptació a l’ E.S.O. Els professors exigeixen més autonomia per part de l'alumne que a primària.

El professor particular l'ajudarà:
 • A repassar i comprendre les seves lliçons
 • A organitzar el seu treball
 • A tenir tècniques d'estudi que millorin els seus hàbits de treball.
Els nostres docents són:
 • Titulats i qualificats
 • Experimentats amb alumnes de nivell similar
 • Seleccionats pels seus dots pedagògics
¿Et truquem?