Classes particulars a domicli per la Selectivitat

Informació important: Nova eina per a realitzar les classes per videoconferència ja disponible.

Disponibilitat de classes en línia per videoconferència, per a qualsevol matèria.

Horari Lliure 100%

Bons de descompte

Canvi de Professor

Qualificació

Tarifes econòmiques

Seguiment

Classes Particulars per la Selectivitat

La Selectivitat és una de les proves més importants en la vida acadèmica de qualsevol alumne. Està en joc el futur acadèmic i professional dels estudiants.

Però en aquesta Prova d'Accés a la Universitat (PAU), no només importa aprovar, sinó també tenir una bona nota de tall.

La preparació durant aquesta etapa és una cosa molt seriosa, pel fet que un encertat programa d'estudi pot ser la diferència entre accedir a la Universitat o no.

Buscant la nota que necessites

Tots els estudiants tenen el temps comptat, i els serà difícil establir un pla d'estudi adequat per a la Selectivitat. Aquí és on entren en joc els professors particulars de Profes & Clases amb la seva experiència en preparació per a la Selectivitat.

Per preparar la PAU en Ciències, en Ciències Socials, o en Humanitats, els nostres assessors pedagògics podran preparar un pla d'estudi i recomanaran les classes de reforç que més li fan falta a l'alumne.

Cal tenir una estratègia d'examen molt clara, l'estudiant ha d'aprendre a gestionar els temps, controlar l'estrès, improvisar davant d'un imprevist, prioritzar les preguntes o exercicis, rellegir / revisar, etc ...

Confiï en els professionals especialitzats de Profes & Clases i aconseguir la nota de tall desitjada deixarà de ser el seu malson.